รายการบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

E46 เปลี่ยนถุงลมด้านหน้า ฝั่งผู้โดยสาร
E39 E46 E53 เปลี่ยนถุงลมด้านหน้า ฝั่งผู้ขับขี่
F25 F26 ปรับปรุงจุดยึดที่นั่งเด็ก ISOFIX

ข้อมูลอัพเดทวันที่ 11.01.2018