ท่านสามารถตรวจสอบว่ารถของท่านอยู่ในข่ายต้องเข้ารับบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมาตรการ เชิงป้องกันและสร้างความมั่นใจกับลูกค้า

โดยใส่หมายเลขตัวถังรถยนต์ 7 หลักสุดท้าย ในช่องด้านล่าง
หมายเลขตัวถังไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและดำเนินการใหม่อีกครั้ง
submit
หมายเลขตัวถังไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและดำเนินการใหม่อีกครั้ง

วิธีการตรวจสอบหมายเลข VIN

วิธีการตรวจสอบหมายเลข VIN


เลขตัวถัง สามารถดูได้ จากในคู่มือจดทะเบียนรถของท่าน

ข้อมูลอัพเดทวันที่ 21.12.2018

* สถานะรถยนต์ของท่านจะได้รับการอัพเดทภายใน 45 วันหลังจากที่ท่านเข้ารับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในระบบนี้ครอบคลุมเฉพาะรถยนต์กลุ่มที่ยังไม่ได้รับบริการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยเป็นรถยนต์ที่อยู่ในข่ายของหัวข้อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ที่ได้ประกาศเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากปัจจุบันเท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเข้ารับบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของรถยนต์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการ BMW ใกล้บ้านท่าน สถานะรถยนต์ของท่านจะถูกปรับเปลี่ยนในระบบหลังจากท่านนำรถยนต์เข้ารับบริการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยแล้วประมาณ 30 วัน